Rola Sirtuin w długowieczności

Pomimo licznych kontrowersji, obszar badań nad sirtuinami rozwija się, a liczba najnowszych badań ujawniających ich obiecujący związek z długowiecznością jest coraz większa. Po wielu latach badań, zrozumienie aktywności rodziny cichych regulatorów informacji 2 (Sir2) ("sirtuin") znacznie się poszerzyło, dowodząc ich znaczącego udziału w regulacji wielu podstawowych procesów biologicznych. Dr Leonard Guarente, współzałożyciel Elysium Health i dyrektor Glenn Center for Biology of Aging w MIT, stoi na czele badań nad sirtuinami.

Dążąc do odkrycia złożoności procesu biologicznego starzenia się człowieka, dr Guarente zidentyfikował rodzinę białek zwanych sirtuinami, które kontrolują długowieczność, i wykazał ich zależność od koenzymu dinukleotydu nikotynamido-adeninowego NAD+ - związku będącego sercem aktywności metabolicznej we wszystkich żywych komórkach. Na podstawie swoich badań dr Guarente założył w 2014 roku firmę zdrowotną Elysium, skupiającą się na rozwoju produktów poprawiających zdrowie człowieka.

Funkcjonalne połączenie między NAD+ i sirtuinami odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu starzenia się i długowieczności u zróżnicowanych organizmów, zgodnie z badaniami dr Guerente. Ostatnie badania wykazały, że dostępność NAD zmniejsza się wraz z wiekiem, co z kolei zmniejsza aktywność sirtuin i wpływa na komunikację międzykomórkową. Dane przedkliniczne sugerują korzyści płynące ze stosowania suplementów NAD+ i ich pozytywny wpływ na zdrowie i długowieczność ludzi, chociaż konieczne są dalsze badania w celu określenia rzeczywistej skuteczności sirtuin w wydłużaniu życia różnych organizmów.

Sirtuiny i związek między starzeniem się a metabolizmem

Działając głównie jako deactylazy zależne od dinukleotydu nikotynamido-adeninowego, sirtuiny stanowią rodzinę białek związanych z regulacją długości życia u organizmów niższych i pełniących wiele różnych funkcji u organizmów wyższych. U człowieka występuje siedem białek sirtuinowych, w tym trzy (Sirt3, Sirt4, Sirt5), które koncentruj± się w mitochondriach. Podczas gdy każda sirtuina wykazuje inne funkcje, wszystkie one mają podobną aktywność enzymatyczną, pomagając regulować zdrowie komórkowe, ekspresję DNA i inne istotne aspekty starzenia się.

Jednakże sirtuiny są w stanie funkcjonować tylko w obecności koenzymów NAD+, które są krytyczne dla metabolizmu i innych procesów biologicznych. Wykorzystując NAD+ i inne metabolity międzykomórkowe, sirtuiny mogą potencjalnie działać jako czujniki metaboliczne i modulować funkcje mitochondriów, aby dopasować je do podaży składników odżywczych - ujawniają nowe badania.

Laboratorium dr Guerente zidentyfikowało związek pomiędzy sirtuinami a kontrolą długowieczności jako wynik ich wpływu na funkcje metaboliczne. Wydzielanie insuliny, mobilizacja lipidów, regulacja tolerancji glukozy i wiele innych fenotypów metabolicznych zostało powiązanych z sirtuinami, co sugeruje ich korzystny wpływ na metabolizm mitochondrialny i proces starzenia się komórek.

Sirtuiny i NAD+ w starzeniu i chorobach

Silny związek pomiędzy sirtuinami i NAD+ pozwala na koordynację kontroli metabolizmu i starzenia się na poziomie komórkowym i systemowym. Zmniejszający się poziom obu cząsteczek przyczynia się do rozwoju związanego z wiekiem spadku funkcjonalności i patogenezy chorób, jednak badacze nadal poszukują metod zaradzenia temu problemowi. Suplementacja NAD+ przyciągnęła w ostatnich latach znaczną uwagę ze względu na jej silny potencjał w łagodzeniu związanego z wiekiem pogorszenia stanu zdrowia.

Suplementacja NAD+ dla długowieczności

Dinukleotyd nikotynamidowo-adeninowy, czyli NAD+, został po raz pierwszy odkryty w 1906 roku w badaniach nad fermentacją drożdży i glukozy i od tego czasu został zidentyfikowany jako istotny koenzym w funkcjonowaniu metabolizmu. Obecność NAD+ jest niezbędna do zapewnienia podstaw aktywności sirtuin odpowiedzialnych za regulację metabolizmu energetycznego, jak również kontrolę starzenia się i długowieczności. Chociaż poziom NAD+ spada wraz z wiekiem i tym samym ogranicza działanie sirtuiny, suplementy przeciwstarzeniowe zawierające ten koenzym stają się coraz bardziej dostępne.

Chociaż wciąż brakuje danych klinicznych opartych na ludziach, dane przedkliniczne sugerują szeroki zakres korzyści związanych z suplementacją NAD+. Wcześniejsze badania wykazały, że prekursory NAD+ mogą podnieść poziom NAD+ u myszy, czyniąc je mniej podatnymi na cukrzycę. Suplementacja NAD+ wykazała korzyści metaboliczne i poprawę stanu mitochondriów w badaniach na zwierzętach. Nowsze badania wykazały, że suplementacja NAD+ zmniejsza spadek tkanek związany z pogorszeniem funkcji dorosłych komórek macierzystych i pomaga w utrzymaniu zdrowia jelit podczas starzenia się.

Podczas gdy kontrowersje wokół roli sirtuin w procesie starzenia i korzyści płynących z suplementacji NAD+ nadal wpływają na społeczność medyczną, nadchodzące badania mają nadzieję udowodnić pozytywny wpływ suplementacji NAD+ na długość życia człowieka. Przyszłe badania mogą dostarczyć dogłębnego wglądu w korelację pomiędzy metabolizmem energetycznym a starzeniem się, jak również jego wpływem na patogenezę związanego z wiekiem osłabienia i chorób.dr n. med. Paweł Mularczyk

Dermatolog - wenerolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych